jul

Plan je grote renovatiewerken om opstijgend vocht of andere vochtproblemen weg te werken? Dan heb je eventueel recht op de Vlaamse renovatiepremie. Let wel op dat deze premie dit jaar vervangen wordt door een belastingvoordeel. Om die reden kun je pas vanaf deze zomer weer een renovatiepremie aanvragen.

Kenmerken en voorwaarden Vlaamse renovatiepremie

Sommige renovatiewerken komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een Vlaamse renovatiepremie. Als cruciale voorwaarde geldt dat de werken moeten leiden tot het besparen van energie. Enkele concrete voorbeelden zijn het plaatsen van hoogrendementsbeglazing, centrale verwarming of een nieuw dak. Bovendien moet je huis ouder zijn dan 25 jaar, mag je jaarinkomen een bepaalde grens niet overschrijden en moet de totale kostprijs van de werken minstens 10.000 euro bedragen (exclusief btw).

Vochtbestrijding: welke werken komen in aanmerking voor de Vlaamse renovatiepremie?

Er bestaan acht categorieën van werken waarvoor je een renovatiepremie kunt aanvragen. Die categorieën zijn nog eens onderverdeeld in meer specifieke werken. Sommige daarvan worden uitgevoerd in het kader van vochtbestrijding:

  • Ondergrondse werken om de bestaande funderingen te verbeteren, ingegraven constructies waterdicht te maken en kelderzwam te bestrijden.
  • De behandeling van muren tegen optrekkend vocht door onderkapping, het plaatsen van een waterkerende laag of het injecteren van afdichtende producten.
  • De vernieuwing van het voegwerk, al dan niet gecombineerd met gevelreiniging.
  • De behandeling van muren tegen (huis)zwam.
  • Het aanbrengen van natte of droge kalkbepleistering op de binnenmuren of aan de binnenkant van de buitenmuren.
  • Het waterdicht maken van gevels door het aanbrengen van gevelbekleding of bepleistering.
  • Het afbreken, vervangen en behandelen van bestaande draagvloeren in de kelder.

Hervorming Vlaamse renovatiepremie in 2015

Momenteel wordt de Vlaamse renovatiepremie hervormd tot een belastingvermindering of een belastingkrediet. Concreet betekent dit dat de premie niet meer wordt uitbetaald, maar het bedrag ervan in mindering wordt gebracht van je belastingen. De voorwaarden en de omvang van de premie blijven wel dezelfde. Door deze hervorming kun je pas vanaf de zomer van 2015 opnieuw een aanvraag doen.

DLVochtbestrijding biedt een totaalrenovatie aan, die zowel een gevelrenovatie als een kelderdichting omvat. Op die manier bestrijden we vocht en schimmelvorming in je woning op de langere termijn.