jun

Vochtproblemen en schimmelvorming komen niet alleen in oude huizen voor. Ook bij recente woningen of nieuwbouw kan dit verschijnsel opduiken. Let er dus op om je nieuwe huis altijd voldoende te verluchten.

Een goede isolatie volstaat niet tegen vochtproblemen

Eigenaars van nieuwe woningen of nieuwbouw denken vaak dat vochtproblemen aan hen voorbij gaan. Hun huizen beschikken namelijk vaak over vensters met dubbele beglazing en heel sterk isolerende kwaliteiten. Toch houdt dit de condensatie van vocht niet tegen. Integendeel zelfs. Condensatie ontstaat als vocht binnen de woning niet geventileerd wordt en dus niet naar buiten raakt. Dat vocht, afkomstig van activiteiten als koken of wassen, zet zich op muren en ramen in de vorm van vochtplekken, waterdruppels of zelfs schimmels.

Ook bij een nieuwbouw is het dus belangrijk om te kiezen voor een goede ventilatie. De meest eenvoudige manier is je ramen openzetten. Dit leidt echter tot veel warmte- en energieverlies. Je kan dus best opteren voor meer pragmatische oplossingen. In het vakjargon spreekt men van de ventilatiesystemen A, B, C en D.

Natuurlijk ventilatiesysteem (systeem A)

Via een natuurlijk ventilatiesysteem wordt verse lucht via roosters in ramen of deuren aangevoerd. De mate van ventilatie is afhankelijk van de wind en drukverschillen. De vochtige en vervuilde lucht wordt afgevoerd via verticale afvoerkanalen met regelbare roosters.

Ventileren met warmterecuperatie (systeem D)

Dit is een vorm van mechanische ventilatie, waarbij vochtige lucht via luchtkanalen naar buiten wordt gezogen. In de omgekeerde richting gebeurt hetzelfde met verse lucht. De ventilatie wordt compleet automatisch gestuurd via een netwerk van leidingen doorheen de woning. Dit systeem wordt ook balansventilatie genoemd. Door de recuperatie van warmte is het heel efficiënt en bijzonder energiezuinig.

Ventileren door extractie (systeem B en C)

Het ventilatiesysteem C koppelt een natuurlijk ventilatiesysteem aan mechanische ventilatie. De verse lucht komt binnen via regelbare ventilatieroosters in vensters of muren. Elektronische ventilatoren voeren de vervuilde lucht uit de natte ruimtes daarna weer af. Bij ventilatiesysteem B gebeurt het omgekeerde: men maakt gebruik van een mechanische aanvoer van frisse lucht in combinatie met een natuurlijke afvoer.

Wil je ook genieten van een energiezuinige en verfrissende ventilatie in je woning? Contacteer DL Vochtbestrijding voor een gratis diagnose.