Referentie opstijgend vocht

Geachte heer, mevrouw,
Bij wijze van feedback vind ik het passend langs deze weg mijn tevredenheid kenbaar te maken
omtrent de werkzaamheden, uitgevoerd door uw werklieden vandaag.
Een mooi bewijs dat stiptheid, vriendelijkheid en bereidwilligheid
kunnen samengaan met een vlotte uitvoering der werken.
Ook de behandeling werd met plezier toegelicht.
Voor wat hoort wat. 
Dank,
Vriendelijke groeten,
Louis.
Louis Goossens