Referentie in vloerdrainage

Ik kreeg de folder van D&L in de brievenbus. Binnen 3 werkdagen kwam de adviseur Mike langs om een diagnose te stellen. Er werd beslist om een vloerdrainage te plaatsen. Voor aanvang van de werken kwam er nog een technische controle. Alle afspraken werden perfect nagekomen. De vakmannen van D&L hebben mij van een groot probleem afgeholpen. 

Dhr. Mortelmans Wilrijk