VEELGESTELDE VRAGEN OVER HET ISOLEREN VAN UW DAK.

In de afgelopen jaren hebben wij veel vragen gekregen over het isoleren van daken. Hieronder leest u een overzicht van de belangrijkste vragen die wij in de afgelopen jaren ontvangen hebben. Indien u na deze vragen zelf nog vragen heeft of een expert wenst te spreken of uw dak, kunt u ons contacteren. 

1. WAAROM ISOLEREN?

 • Een goede isolatie heeft tal van voordelen:
 • U verliest minder warmte via muren, daken en vloeren
 • U krijgt een hoger comfortniveau in de woning
 • U bespaart op de energiekosten voor de hele levensduur van de woning
 • U handelt milieuverantwoord: je zal immers minder energie verbruiken voor de verwarming
 • U vermijdt oppervlaktecondensatie
 • U vermindert CO2-uitstoot en zorgt bijgevolg voor minder luchtverontreiniging

Vergeet ondanks deze voordelen echter niet dat goed isoleren wettelijk verplicht is

2. WAT IS DE MINIMUM DIKTE VOOR ISOLATIE?

Voor dakisolatie wordt nu uitgegaan van een minimale verplichte isolatiedikte van 12 cm. Wie nog beter wil en nu reeds wil beantwoorden aan de komende normen, raden we een dikte van 16 of 20 cm aan. Ook de Vlaamse overheid schuift deze dikte naar voor. De resulterende besparingen zullen in dit geval steeds aanzienlijk hoger zijn. Uiteraard gelden deze principes ook voor de spouwmuurisolatie van buitenmuren, waarbij een minimumdikte van 6 cm is vereist. Het is in ieder geval steeds van belang om voor een goede aansluiting van de isolatieplaten te zorgen en voor een optimale luchtdichting. Op deze manier worden warmteverliezen en koudebruggen vermeden.

3. WAT IS EEN LAMBDA-WAARDE (Λ)?

De lambda-waarde geeft de warmtegeleidbaarheid van een materiaal aan. Ze wordt uitgedrukt in W/mK. Hoe hoger de waarde is, hoe beter de warmte geleid wordt en dus hoe minder goed het materiaal isoleert.  Dat betekent niet dat materialen met een lage lambda-waarde altijd beter isoleren dan een materiaal met een iets hogere waarde. De hogere (slechtere) waarde kan gecompenseerd worden door de dikte van het materiaal.

4. WAT IS EEN R-WAARDE?

De R-waarde geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaal laag aan, vaak gebruikt als isolerende waarde van dubbelglas, muren, vloeren en daken. De R-waarde is de warmteweerstand van een materiaal laag en wordt uitgedrukt in m2K/W. Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert. De berekening van de R-waarde is afhankelijk van de materialen waaruit de te onderzoeken constructie bestaat. De materiaaldikte, in meter, wordt gedeeld door de λ-waarde (de warmtegeleidingscoëfficiënt). Hoe hoger de waarde, hoe beter de isolatie: een dubbel zo dikke laag heeft proportioneel ook een dubbel zo goede warmteweerstand.

De formule is R = d/λ waarbij: R = warmteweerstand in m2 K/W

d = dikte van het materiaal in m.

Λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/m K

Voorbeeld: Een isolatiemateriaal met een dikte van 8 cm (= 0,08 m) en een Λ-waarde van 0,030 geeft een R-waarde van 2,66 m2K/W (0,08 / 0,030)

5. WAT ZIJN KOUDEBRUGGEN?

Op plaatsen waar de thermische isolatie niet doorloopt of niet aansluit, gaat veel warmte verloren en dringt koude naar binnen. Dat noemt men een koudebrug. Als warme lucht afkoelt, bijvoorbeeld in contact met een koud oppervlak waar isolatie ontbreekt, kan condensatie ontstaan. Condensatie betekent vocht op het oppervlak en kan aanleiding geven tot geurhinder, schimmelvorming...

6. WAAROM IS HET JAAR 2020 ZO BELANGRIJK?

In het jaar 2020 wil men in Vlaanderen geen energieverslindende woningen meer. Dit is de ambitieuze doelstelling die de Vlaamse overheid heeft vooropgesteld in het Energie renovatieprogramma 2020.  Om dat te realiseren focust de overheid op drie actiepunten: 

 • alle daken en/of zoldervloeren degelijk isoleren
 • alle enkele beglazing vervangen door hoog rendement glas
 • alle verouderde verwarmingsinstallaties vervangen door condensatieketels.
 • Tevens zullen muurisolatie en de vervanging van elektrische verwarming worden aangemoedigd.

Bij nieuwbouwprojecten en grote renovaties verplicht de Energieprestatie- en Binnenklimaatregelgeving ons al om energiezuiniger te wonen. De gemiddelde dikte van dakisolatie is de laatste jaren dan ook gestegen van 11 naar 15 cm. Het marktaandeel van condensatieketels neemt gestaag toe, en ruim 80% van de Vlamingen kiest bij renovatie meteen voor hoog rendement glas.